Ontwoekeren

Hebt u een beleggingspolis? Op dit moment lopen er in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen. Grote kans dus dat u óók een woekerpolis hebt.

In veel bestaande polissen zijn de kosten hoog en niet transparant. Deze blijvend hoge kosten zorgen voor een lager pensioen of een blijvende hypotheekschuld op de einddatum. Dit zijn woekerpolissen. Toen destijds deze polissen op de markt werden aangeboden bestonden er nagenoeg geen alternatieven. Ingegeven door maatschappelijke discussies zijn er veel veranderingen gaande in de verzekeringsbranche en bestaan er nu gelukkig wel alternatieven voor dit soort polissen. “Ontwoekeren” heet dat!

Op een rijtje:

- Hebt u een beleggingsrekening of spaarproduct?
- Betaal je hoge kosten?
- Is het eindkapitaal onzeker?
- Is de polis fors in waarde gedaald?

Onderneem dan actie en neem contact met me op om de polis na te laten kijken! En als de polis een woekerpolis is, kan ik de waarde heel eenvoudig laten overboeken. Je zit namelijk niet vast aan een verzekeraar en ik neem al het werk uit handen.

Copyright - 2012 - waterschoot. All Rights Reserved.